Volejte na +420 533 555 353

Přečtěte si také

Pracovní úraz a jeho odškodnění – na co má poškozený zaměstnanec právo?

S nároky poškozeného, jenž byl účastníkem dopravní nehody, při které mu byla způsobena újma, jsme Vás již seznámili. Další oblastí, na kterou se i v rámci našeho projektu E-Bolestné zaměřujeme, jsou pracovní úrazy, kdy pomáháme našim klientům při vymáhání nároků, na jejichž odškodnění jim v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem vzniklo právo, a to v co nejvyšší možné míře.

Nyní bychom Vás tedy rádi stručně seznámili s tím, co je vlastně pracovní úraz a jaká práva plynou poškozenému zaměstnanci, neboť je jistě v zájmu každého zaměstnance vědět, kdy mu vzniká právo na odškodnění jím utrpěného pracovního úrazu a jaké druhy náhrad může po zaměstnavateli uplatňovat.

Pojmy úzce související s náhradou škody a nemajetkové újmy způsobené provozem motorového vozidla

Na internetu lze v současné době nalézt řadu odborných i méně odborných článků zabývajících se otázkou náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené provozem motorového vozidla, tedy laicky řečeno nároků poškozeného z „povinného ručení“ škůdce. Vzhledem k tomu, že i řada našich článků se touto problematikou zabývá, považujeme za vhodné dát prostor samotnému seznámení se s několika základními pojmy úzce souvisejícími s uvedenou problematikou.

Náhrada za vytrpěnou bolest dle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky

V případě, že osoba utrpí zranění v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, pak jí plyne vůči takové osobě nárok na náhradu újmy. Jedním z dílčích nároků na náhradu újmy je nárok na odškodnění vytrpěné bolesti. Jak se však výše takového nároku určuje?