Volejte na +420 533 555 353

Náhrada věcné škody

Další oblasti, kterým se věnujeme

Bolestné Náhrada vytrpěné bolesti za každé zranění, které jste při úrazu utrpěli. Výši nároku určuje znalec z oboru. Více Ošetřovné Dílčím nárokem na náhradu nákladů je pak ošetřovné. Na to máte nárok v případě, že z lékařských zpráv bude vyplývat, že jste po určitou část dne potřebovali pomoc jiné osoby. Není přitom rozhodující, zda jste skutečně za ošetřování této osobě něco hradili. Více Odškodnění za ztížení společenského uplatnění Pokud má úraz trvalé následky na somatickém i psychickém zdraví, pak je dalším nárokem i náhrada ztížení společenského uplatnění. Výši nároku určuje znalec z oboru. Více Úhradu nákladů vynaložených na léčení Škůdce je povinen vám nahradit i veškeré účelně vynaložené náklady spojené s léčbou, jako je parkovné, amortizace vozidla a náklady na pohonné hmoty, jízdné, poplatky u lékaře, náklady na léky a podobně. Více Náhrada ušlé mzdy Náhrada ztráty na výdělku. Pokud jste zaměstnanec, jde o rozdíl mezi vaší průměrnou mzdou a vyplacenými náhradami mzdy a dávkami nemocenského pojištění. Pokud jste OSVČ, jedná se o náhradu ztráty na výdělku podle vašeho posledního daňového přiznání. Více Odškodnění tzv. jiné nemajetkové újmy Jiná nemajetková újma mohla vzniknout, pokud jste museli být o Vánocích hospitalizováni nebo pokud jste se například nemohli postarat z důvodu nemoci o osobu, která je na vaší péči závislá. Více