+420 533 555 353

Duševní útrapy – kdo má nárok na odškodnění?

Ačkoliv si to v každodenním životě nepřiznáváme, každého z nás může potkat tragédie. Když se tak stane, je to nepředstavitelně složité období pro všechny blízké dané osoby.

I na tyto situace české právo pamatuje a jedním z nároků na náhradu nemajetkové újmy, které mohou vzniknout v souvislosti s dopravní nehodou či pracovním úrazem je nárok na odčinění duševních útrap.

K čemu slouží nárok na duševní útrapy?

Nárok na odčinění duševních útrap slouží k odškodnění nejbližších osob, především blízkých příbuzných. Má odškodňovat citovou újmu, kterou v souvislosti se smrtí či zraněním osoby utrpěly.

Kdo má nárok na odškodnění?

Nárok na odčinění duševních útrap je zakotven v občanském zákoníku, i v zákoníku práce, avšak úprava dle těchto právních předpisů se do jisté míry liší. Hlavní rozdíl uvedených právních úprav spočívá v okruhu osob, které mohou o nárok požádat.

Zákoník práce

Podle zákoníku práce má nárok na odškodnění pouze manžel/ka nebo partner/ka, dítě, rodič zemřelého či jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu primárně poškozené osoby pociťují jako vlastní újmu.

Občanský zákoník

Občanský zákoník přiznává tento nárok manželovi, rodičům, dětem nebo jiným osobám blízkým.

Právě pojem osoby blízké rozšiřuje možnost uplatnit nárok i z pozice osob, které spolu trvale žijí, partnerů podle zákona upravujícího registrované partnerství, osob blízkých, jako jsou vzdálenější příbuzní nebo sešvagřené osoby, nebo jiných osob v rodinném nebo obdobném poměru.

Jaká je výše nároku?

Závisí to na spoustě faktorů – jak blízko jste byli k zesnulému, jaký měl vliv na váš život, jestli jste na něm byli nějakým způsobem závislí a tak dále.

Obecně však základ nároku vychází z násobků průměrné hrubé měsíční mzdy za rok předcházející vzniku újmy. Samozřejmě, každý případ je unikátní a podle toho se liší i výše kompenzace.

Co když nejde o smrt, ale vážné zranění?

Pokud poškozený utrpěl při nehodě vážná zranění, odškodnění je obvykle nižší než v případě smrti. Nárok bývá přiznán zpravidla v případně nejtěžších následků typu kóma nebo výrazné ochrnutí. Jedná se tak o případy, ve kterých jsou následky srovnatelné s usmrcením osoby blízké.

Jak to celé funguje?

Pokud se rozhodnete žádat o odškodnění, připravte se, že budete muset prokázat svůj vztah k poškozenému a kvalitu vašeho vztahu. Většinou se tento nárok na odškodnění uplatňuje vůči pojišťovně, která jej také vyplácí. V případě odmítnutí odškodnění ze strany pojišťovny lze nárok na odškodnění uplatnit proti pojišťovně žalobou před příslušným soudem. Před soudem pak popíšete, jak vám smrt poškozeného nebo jeho zranění změnilo život.

Rádi bychom poukázali na to, že řešení je velmi náročné a je proto lepší hned na začátku oslovit specialisty, kteří vám se vším pomohou a to většinou bez toho, abyste platili cokoliv předem. 

Příklad z naší praxe

Jeden ze závažných případů, který jsme řešili, byla dopravní nehoda při které došlo k čelnímu střetu vozidla poškozené s autem, které předjíždělo v protisměru. Pro pozůstalé této tragédie se nám podařilo vysoudit nemalé částky. Konkrétně se v případě dětí zemřelé jednalo o částky ve výši 850.000,- Kč, v případě vnoučat zemřelé částku ve výši 740.000,- Kč a obdobné částky jsme vymohli také pro zetě, švagra, synovce a syna synovce zesnulé.

Víme, že žádný obnos peněz nepomůže vyplnit prázdnotu po smrti někoho blízkého. Věříme však, že odškodnění může pomoci při vyrovnávání se s ekonomickými obtížemi, které často rodinám po takové tragédii vznikají.

Nechte si od nás zdarma a nezávazně posoudit váš nárok na odškodnění.

Máte nárok na odškodnění po autonehodě nebo pracovním úrazu?

Zjistit nárok zdarma