+420 533 555 353

Nárok a výše odškodnění po dopravní nehodě

Po dopravní nehodě se často objevují otázky týkající se možnosti a rozsahu odškodnění. Hned v úvodu si proto řekněme jasně, že na odškodnění po dopravní nehodě má nárok každý její účastník, který nehodu nezavinil nebo má na jejím zavinění pouze minoritní podíl. Odškodnění se pak vyplácí z povinného ručení viníka nehody.

Na jaké odškodnění po dopravní nehodě máte nárok?

Abyste se lépe zorientovali v tom, na jaké odškodnění máte nárok, sepsali jsme pro vás jeho rozdělení a přidali důležité informace.

Při nehodě vám mohou vzniknout dva typy škod. Patří sem jak materiální škoda, tak nemateriální újma. O co se jedná konkrétně?

Materiální škoda

Materiální škoda se týká poškození nebo ztráty hodnoty majetku a souvisí s přímými finančními ztrátami v důsledku nehody. V rámci materiální škody rozlišujeme následující nároky:

  • Věcné škody: Týkají se poškození nebo devalvace fyzických objektů, jako jsou vozidla či osobní věci v autě, které byly ovlivněny nehodou. 

💡 Tip: Pokud jste účastníkem nezaviněné dopravní nehody, při které je zničeno či poškozeno vaše drahé auto nebo vozidlo s vysokou sběratelskou hodnotou, můžete nárokovat částku snížení hodnoty vozidla. 

  • Ztráta na výdělku: Pokud vás nehoda připraví o možnost pracovat a vydělávat, máte právo na kompenzaci ztráty příjmu během doby vaší dočasné pracovní neschopnosti.
  • Cestovné: Vztahuje se na nutné náklady na dopravu související s nehodou, například na návštěvy lékařů nebo rehabilitace. Tento nárok lze uplatnit také pro cesty blízkých osob do zdravotnických zařízení ke zraněným a zahrnuje dokonce i náklady na parkování u nemocnice.
  • Ošetřovné: Pokrývá náklady na péči o poškozeného po nehodě, včetně péče o domácnost nebo specializované ošetřovatelské služby.

Nemateriální újma

Nemateriální újma odkazuje na újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku, ale významně negativně ovlivňují kvalitu jeho života. Do této kategorie spadají nároky:

  1. Bolestné: Finanční kompenzace za fyzickou bolest a utrpení způsobené nehodou. Výše bolestného se stanovuje odborným vyjádřením nebo znaleckým posudkem na základě závažnosti utrpěných zranění.
  2. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky): Pokud nehoda způsobí dlouhodobé zdravotní následky, má poškozený nárok na odškodnění za sníženou kvalitu života a případné omezení možností v budoucnosti. Toto odškodnění zohledňuje jak fyzické tak psychické změny a určuje se znaleckým posudkem.
  3. Léčebné výdaje: Zahrnují všechny náklady na léčbu, které musel poškozený uhradit v důsledku zranění z nehody. Mohou sem patřit třeba výdaje na léky nebo léčebné procedury, které nejsou kryty veřejným zdravotním pojištěním.

Neváhejte se obrátit na právníka

Dopravní nehoda je nepochybně stresující událost, která může mít značné finanční i emocionální následky. Vědomí o tom, jaké máte nároky na odškodnění a jak je uplatnit, může v těchto situacích poskytnout důležitou podporu a usnadnit proces zotavení. Ať už se jedná o materiální škodu nebo nemateriální újmu, klíčem k úspěšnému vyřešení vaší situace je důkladná dokumentace a včasné uplatnění nároků. 

Vzhledem ke komplexnosti celé problematiky je vhodné vyhledat profesionální právní pomoc a obrátit se na naši advokátní kancelář Spring Walk, kde vám s uplatněním jednotlivých nároků rádi pomůžeme. 

Oslovit můžete přímo našeho vedoucího partnera Mgr. Jaroslava Zemana, který se na tuto problematiku specializuje. Kontaktujte ho na telefonu +420 533 555 353 nebo e-mailem na zeman@springwalk.cz.

Nechte si od nás zdarma a nezávazně posoudit váš nárok na odškodnění.

Máte nárok na odškodnění po autonehodě nebo pracovním úrazu?

Zjistit nárok zdarma